1522
சென்னை பெருநகர காவல்துறையின் காவல் கரங்கள் மூலம் மீட்கப்பட்ட மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட 160 வட மாநிலத்தவர்கள் ரயில் மூலம் அவர்களது சொந்தமாநிலங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர். சென்னை மாநகர பகுதியில் ஆத...BIG STORY