2481
பாதுகாப்பு ரகசியங்களை, பத்திரிக்கையாளர் ஒருவரிடமிருந்து பெரும் விலை கொடுத்து வாங்க முயன்றதாக, சீனாவைச் சேர்ந்த பெண் உளவாளியும், அவரது நேபாள கூட்டாளியும் கைது செய்யப்பட்டனர். அதிகாரப்பூர்வ ரகசியங்...