2753
கடந்த அதிமுக அரசு கலைஞர் காப்பீடு திட்டத்தை முதலமைச்சரின் காப்பீட்டு திட்டம் என பெயர் மாற்றம் செய்தது, அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்தில் உள்ள அண்ணா சிலையில் கீழ் இருந்த கருணாநிதி பெயரை மறைத்தது, கலைஞர்...BIG STORY