1349
பிலிப்பைன்ஸின் மின்டோரா தீவு பகுதியில் கடலில் மூழ்கிய எரிபொருள் டேங்கரில் இருந்து ஏற்பட்ட எண்ணெய்க் கசிவால், கடற்பரப்பு கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை காட்டும் ட்ரோன் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன கடந்...BIG STORY