1688
இங்கிலாந்து ராணி எலிசபெத் மறைவிற்கு பிறகு, ஸ்காட்லாந்தில் நடைபெற்ற டன்ஃபெர்ம்லைனின் நகரத்திற்கான அந்தஸ்து வழங்கும் விழாவில் இங்கிலாந்து மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸ் கலந்து கொண்டார். சுமார் 58,000 மக்க...

2102
இங்கிலாந்து மகாராணி எலிசபெத் மறைவைத் தொடர்ந்து, மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸின் உருவம் பொறித்த  நாணயங்களை ராயல் மிண்ட் வெளியிட்டுள்ளது. ராணியின் உருவப்படம் நாணயத்தின் வலது பக்கம் பார்ப்பதுபோலும், ப...BIG STORY