2833
இந்தியாவில் செப்டம்பர் மாதத்தில் கியா நிறுவனத்தின் வாகன விற்பனை முந்தைய ஆண்டைவிட 23 விழுக்காடு வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது. கியா இந்தியா நிறுவனம் 2020ஆம் ஆண்டு செப்டம்பரில் 18 ஆயிரத்து 676 வாகனங்களை விற...BIG STORY