1646
கஜகஸ்தான் நாட்டில் 16 மாடிக் கட்டடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தின் போது பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளை மாடியிலிருந்து தூக்கி வீசிய காட்சி வெளியாகி உள்ளது. அந்நாட்டின் மிகப் பெரிய நகரமான அல்மாட்டியில் உ...BIG STORY