4025
கடந்த நிதியாண்டில் இந்தியாவில் 6 லட்சத்து 31 ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு நேரடி அந்நிய முதலீடு பெறப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக உற்பத்தி துறையில் மட்டும் ஒரு லட்சத்து 58 ஆயிரம் கோ...BIG STORY