2210
சிலி நாட்டில் ஏற்பட்ட காட்டுத் தீயால், சுமார் 12 ஆயிரம் ஹெக்டேர் வனப்பகுதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. எல் ரோசாரியோ வனப்பகுதியில் இருந்த வீடுகளும் காட்டுத் தீயின் ஜூவாலையில் எரிந்து சாம்பலானது. அங்கோல் ...

2709
தென் அமெரிக்க நாடான சிலியில் நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில், 35 வயது இடதுசாரி தலைவரான கேப்ரியல் போரிக் வெற்றி பெற்றுள்ளார். இதன் மூலம் அந்நாட்டு வரலாற்றில் மிக இளம் வயது அதிபர் என்ற பெருமையை பெறுகிறார...

1977
சிலி நாட்டில் சான்டியாகோவில் உள்ள மிருகக்காட்சி சாலையில் உள்ள விலங்குகள் ஈஸ்டர் தின விழாவை மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாடின. அங்குள்ள பியூன் மிருகக்காட்சி சாலையில் இருக்கும் உராங்குட்டான், காண்டாமிருகம் ...BIG STORY