2753
கடற்கரையோரம் கடல்நீரில் கோழி ஒன்று நீந்திய வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன. அந்த வீடியோ காட்சியில், கோழி அருகே ஒருவர் நின்றிருக்க அவர் கையில் முதலில் அது கொத்திய காட்சி உள்ளது. இதையடுத்து த...BIG STORY