2757
சீன வரலாற்றிலேயே மிகவும் பழமை வாய்ந்த 2 புத்தர் சிலைகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. மே மாதம் ஷாங்சி மாகாணத்தில் நடைபெற்ற அகழ்வாய்வில் 1,800 ஆண்டுகள் பழமையான கல்லறை அறை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதற்குள...BIG STORY