1006
அமெரிக்கா B-21 என்ற அதிநவீன அணு குண்டு வீச்சு விமானத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. கலிபோர்னியாவின் பாம்டேலில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் இந்த விமானம் முதல்முதலாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. நார்த்ரோப் க்ரம்மன்...BIG STORY