1246
ஐதராபாத்தில் உள்ள பீரங்கி படை மையத்தில் அக்னி வீரர்களுக்கான 31 வார பயிற்சி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் தேர்வு செய்யப்பட்ட 2,264 பேருக்கு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. ஜனவரி 1-ம் தேதி தொடங்கிய இப்...BIG STORY