796
சீனா தனது 2வது விமானம் தாங்கிக் கப்பலான ஷான்டாங்கில் இருந்து போர்ப் பயிற்சி மேற்கொண்ட வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகி உள்ளன. அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் இருந்து நாள்தோறும் பிரச்னைகளைச் சந்தித்து வரும் ...BIG STORY