976
அரசு பள்ளி மாணவர்களின் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் அறிவிப்பிற்கு முன்பாக, வாய்ப்பை தவற விட்ட 4 மாணவர்களுக்கு மருத்துவம், பல்மருத்துவ இடங்களை ஒதுக்கி வைக்க, உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டு உள்ளது. ...