1965
ஆக்சிஜனுக்கு மருத்துவமனைகளில் தட்டுப்பாடு நிலவுவதைப் பயன்படுத்தி சில போலி நிறுவனங்கள் ஆக்சிஜன் கருவிகளை விற்பதாகக் கூறி பணம் சம்பாதித்து வருகின்றன. போலியான ஆக்சிஜன் கருவிகளை இந்த போலி நிறுவனங்கள் ...