835
காடுகளின் பாதுகாப்பையும் விலங்குகளுக்கான பாதுகாப்பான வாழ்விடங்களையும் உறுதிப்படுத்த நம்மால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும் என பிரதமர் மோடி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார். உலக வனவிலங்குகள் நாள் இன்று க...

9367
வீட்டு விலங்குகள், வன விலங்குகளை துன்புறுத்துவோருக்கு 5 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்து ஒரு நாள் கூட ஆகவில்லை. அதற்குள், முக்கொம்பு பகுதியில் முதலை குட்டி ஒன்றின் வ...