2960
கல்லூரி, பல்கலைக்கழகங்களில் மாணவர்களின் 50 சதவீத வருகைப்பதிவுடன் வகுப்புகளை நடத்த பல்கலைக்கழக மானியக்குழு அனுமதி அளித்துள்ளது.  அந்தந்த மாநில அரசுகளின் வழிகாட்டுதலின்படி, கொரோனா கட்டுப்பாட்ட...