970
வெளி மாநிலங்களில் இருந்து பத்து ரயில்களில் தொழிலாளர்களை ஏற்றி வருவதற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாக மேற்கு வங்க மாநில உள்துறைச் செயலாளர் தெரிவித்துள்ளார். வெளி மாநிலங்களில் சிக்கியுள்ள தொழிலாளர்களை ரய...