6290
சாத்தான்குளம் அரசு மருத்துவமனையில் ஜெயராஜ், பென்னிக்சுக்கு மருத்துவ தகுதிச் சான்று வழங்கிய மருத்துவர் விணிலா, ஏற்கனவே 4 நாட்கள் விடுப்பு எடுத்த நிலையில் தற்போது 15 நாட்கள் மருத்துவ விடுப்பில் சென்ற...