572
10, 11, 12ம் வகுப்பு விடைத்தாள் திருத்தும் பணியைக் கண்காணிக்க மண்டல வாரியாக கல்வி அதிகாரிகளை நியமித்து பள்ளிக் கல்வித்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி 37 மாவட்டங்களும் 5 மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ...

5096
மே 3 ம் தேதி வரை நீடிக்கும் ஊரடங்கு, முழுமையாக விலக்கிக்கொள்ளப்பட்ட பின், 10 -வது வகுப்பு பொதுத்தேர்வு நடத்தும் தேதி முடிவு செய்யப்படும் என்று பள்ளி கல்வித்துறை அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன் தெரிவித...