1995
தமிழகம் முழுவதும் கோவில் திருவிழாக்களுக்கும் மதம் சார்ந்த கூட்டங்களுக்கும் அரசு தடை விதித்துள்ள நிலையில், அவற்றை நம்பி இருக்கும் நாடகக் கலைஞர்கள், இசைக் கலைஞர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்துக்கான தீர்வு வ...