1328
இலங்கை புத்தளம் மாவட்டத்தில் சுறா மற்றும் திமிங்கலங்கள் இறந்து கரை ஒதுங்கி வருவது மீன்வர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புத்தளம் மாவட்டம் கல்பிட்டி அருகே உள்ள  பாரிபாடு கடற்கரையோரத்தில்...

573
வடமேற்கு இத்தாலியின் மெசினாவில் கடலில் மூன்று ஆட்கொல்லி திமிங்கலங்கள் நீந்து செல்லும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளது. 25 வயதாகும் சிமோன் வர்தூலி எனும் மீனவர் ஒருவர், கடலில் திமிங்கலங்களின் துடுப்புகள் ...BIG STORY