114403
நாகர்கோவிலில் இறந்து போன தனது கணவரிடம் தங்களை நல்லப்படியாக அனுப்பி வைக்கும்படி உருக்கத்துடன் கடிதம் எழுதி வைத்து விட்டு, 2 மகள்களுக்கு தூக்க மாத்திரை கொடுத்து கொன்றுவிட்டு இளம் தாய் தீவைத்து தற்கொல...