10793
ஜெயராஜ் மற்றும் பென்னிக்சை சாத்தான்குளத்தில் காவல் ஆய்வாளராக இருந்த ஸ்ரீதர் அடிக்குமாறு கூறியதாகவும் உதவி ஆய்வாளர் பாலகிருஷ்ணன் லத்தியால் அடித்ததாகவும் அங்கு தலைமை காவலராக உள்ள ரேவதி கூறுவது போன்ற ...