985
உலகிலேயே அதிக வலி ஏற்படுத்தும் தேனீ என்ற பெயரை ஜப்பானிய ஹார்னெட் தேனீக்கள் பெற்றுள்ளன. அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பூச்சியியல் ஆய்வாளரும், சின்னத்திரை பிரபலமுமான பீட்டர்சன் தனது உடலில் பூச்சிகளைக் கடிக்...