1481
தண்ணீர் பாட்டில் மற்றும் தடுப்பு மருந்து நிறுவனத்தின் அதிபரான சோங் சான்சான், ஜேக் மாவை முந்திச் சீனாவின் பெரும்பணக்காரர் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார். புதன்கிழமை நிலவரப்படி உலகப் பெரும்பணக்காரர்கள் பட்...