1037
மதுவகைகளை வீட்டுக்கே சென்று வழங்குவதற்கான இணையத்தளத்தைச் சத்தீஸ்கர் அரசு தொடங்கியுள்ளது. சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் கொரோனா கட்டுப்பாட்டுப் பகுதிகளைத் தவிர மற்ற இடங்களில் மதுக்கடைகள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ...BIG STORY