10615
கிழக்கு லடாக் எல்லையில் சீன வீரர்கள் முகாம்களை காலி செய்து வெளியேறிய செயற்கைக்கோள் படங்கள் வெளியாகியுள்ளன. உறைந்து கிடக்கும் பாங்காங்சோ ஏரியின் கரையில், சீன வீரர்கள் அமைத்திருந்த முகாம்கள் மற்றும்...