739
கொரோனா தடுப்புப் பணியில் மகாராஷ்டிர அரசுக்கு உதவுவதற்காக மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள் அடங்கிய நூறு பேர் கொண்ட குழுவினரைக் கேரள அரசு அனுப்பியுள்ளது. நாட்டிலேயே அதிக அளவாக மகாராஷ்டிரத்தில் 65 ஆயிரத்த...BIG STORY