623
ஜெனிவாவில் நடைபெற்ற 43வது ஐநா.பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் தீவிரவாதத்தின் தொட்டில் என்று பாகிஸ்தானை சாடியுள்ளது இந்தியா. ஜம்மு காஷ்மீரில் அமைதியைக் குலைத்து மனித உரிமை மீறல்களுக்கு காரணமாக விள...