3800
கேரளா, கர்நாடக மாநிலங்களில் ஐஎஸ்ஐஎஸ்  பயங்கரவாதிகள் கணிசமாக இருப்பதாக ஐநா அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஐஎஸ்ஐஎஸ், அல்கொய்தா உள்ளிட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகள், பயங்கரவாதிகளை கண்காணிக்கும் ஐ...