718
இந்தியாவின் பாரம்பரியமிக்க யோகா கலையின் நண்மைகள் குறித்து எகிப்தியர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சி உலகப் புகழ் பெற்ற கிசா பிரமிடுகள் முன் நடைபெற்றது. மாலை வேளையில், 200 க்கும் மேற்பட...

707
15 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கான டேபிள் டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியலில் எகிப்தைச் சேர்ந்த சிறுமி உலகிலேயே முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளார். 12 வயது நிரம்பிய ஹனா கோடா என்ற சிறுமி ஒலிம்பிக் போட்டியில் தங்கம் வ...BIG STORY