3666
பிரான்சின் உருகும் பனிப்பாறைகளுக்கு இடையே 1966 ஆம் ஆண்டைச் சேர்ந்த இந்திய செய்தித்தாள்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. 1966 ஆம் ஆண்டு ஏர் இந்தியா போயிங் 707 விமானம் மோன்ட் பிளாங்க் மலையில் மோதியதில் 17...BIG STORY