1401
இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் அமைதிக்கான முயற்சியில் ஈடுபட்டிருப்பது மிகவும் திருப்தியளிப்பதாக சீனா தெரிவித்துள்ளது. தெற்காசிய மண்டலத்தில் அமைதி நிலவ முயற்சித்து வரும் பாகிஸ்தானுடன் இணைந்து செயல்படத் த...