கையில் சாட்டையடி வாங்கி வேண்டுதலை நிறைவேற்றிய சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஸ் பாகல்

0 1889
கையில் சாட்டையடி வாங்கி வேண்டுதலை நிறைவேற்றிய சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஸ் பாகல்

சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஸ் பாகல் கோவர்த்தன பூசையையொட்டிக் கையில் சாட்டையடி வாங்கி வேண்டுதலை நிறைவேற்றியுள்ளார்.

துர்க் என்னுமிடத்தில் கோவிலில் நடைபெற்ற கோவர்த்தன பூசையில் சத்தீஸ்கர் முதலமைச்சர் பூபேஸ் பாகல் கலந்துகொண்டார்.

அப்போது ஒருவர் சாட்டையால் அடிக்க முதலமைச்சர் கைகளை நீட்டி அடிவாங்கி வேண்டுதலை நிறைவேற்றினார்.

 

SHARE
RELATED POSTS
Click to comment
LEAVE COMMENT
SUBMIT

Comments