முடிவிலா தசம எண்ணான பை (π ) தினம் இன்று

0 1310

மார்ச் 14 ஆம் தேதியை உலகம் முழுவதும் பை தினமாக அனுசரித்து வருகிறார்கள்.கணிதத்தில் பை என்பது ஒரு மாறிலியாகும்,இதன் மதிப்பு 3.14 ஆகும் . இதன் முதல் மூன்று இலக்கங்களை எடுத்துக்கொண்டால் மாதம் , தேதியில் வருகிறது.ஒவ்வொரு வருடமும் முன்றாம் மாதம் 14 ஆம் தேதியை பை தினமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறார்கள்.வில்லியம் ஜோன்ஸ் என்ற கணித அறிஞர் 1760ல் நாம் பயன்படுத்தும் குறியீட்டை கண்டுபிடித்தார்.இது வரை பையின் மதிப்பை  13 டிரில்லியன் தசம இலக்கங்கள் வரை கண்டறிந்துள்ளனர்

இந்த மாறிலியை கொண்டு தான் வட்டத்தின்  பரப்பளவு, சுற்றளவு, பொறியியல், குவாண்டம், விண்வெளி ஆராய்ச்சி என அனைத்து இடங்களிலும் பயன்படுத்தி வருகிறோம். பை என்பது விகிதமுறா அல்லது முடிவில்லா தசம எண்ணாகும்.

வட்டத்தின் சுற்றளவை விட்டத்தால் வகுக்க கிடைப்பது என்ன தெரியுமா அது தான் பை ஆகும்.இந்த தினத்தில் தான் அறிவியல் விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் பிறந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

SHARE
RELATED POSTS
Click to comment
LEAVE COMMENT
SUBMIT

Comments