குழந்தைகள் சிரிப்பு உள்ளவரை கோமாளிகள் வாழ்க்கை வளமாக இருக்கும் – கலைஞர்கள்

அமெரிக்காவில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சலீஸ் கிளவுன் பள்ளியில் இன்றும் சிலர் கோமாளிகளுக்கான கலையைப் பயின்று வருகின்றனர். எனினும் கோமாளிகள் மீதான சமூகப் பார்வை மாறுபட்டுள்ளதாலும் விகாரமான வேடமிடும் கோமாளிகளை வெறுப்பவர்களாலும் கோமாளிகள் நடத்தும் நிகழ்ச்சிகளைக் காண வருபவர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *