எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலும் ஆட்சியை அசைக்க முடியாது – ஜெயகுமார்

எந்த கொம்பாதி கொம்பனாலும் ஆட்சியை ஆட்டவும் முடியாது அசைக்கவும் முடியாது என்றும், அந்த அளவு எஃகு கோட்டையாக இந்த ஆட்சி இருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஜெயகுமார் தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *