1210
கருப்பு பணத்துக்கு எதிராக பிரதமர் மோடியின் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இந்தியர்களின் கணக்கு விவரங்களை இந்திய அரசுக்கு தர ஸ்விட்சர்லாந்து அரசு முடிவு எடுத்துள்ளது. கடந...

1297
சுவிட்சர்லாந்தில் ஓட்டப் பந்தயத்தில் முதலாவதாக வந்த நபர் இலக்கை அடையும் முன்பே வெற்றி பெற்றதாகக் கருதி கொண்டாடியதால் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார். கடந்த வெள்ளியன்று டைமண்ட் லீக் எனும் பெயரில் ஓட்டப்பந...