2135
பிரேசிலில் பல்பொருள் அங்காடி ஒன்றில் வரும், போகும் வாடிக்கையாளர்களுக்கு நாய் ஒன்று நன்றி கூறும் வீடியோ வெளியாகி உள்ளது. சா பாலோ அருகில் உள்ள கண்டாடுவா என்ற இடத்தில் பல்பொருள் அங்காடி ஒன்று செயல்பட...BIG STORY