2702
இலங்கையில் அரசுக்கு எதிராக நடைபெறும் போராட்டங்களில் தலையிட மாட்டோம் என அந்நாட்டு ராணுவம் அறிவித்துள்ளது. இலங்கையில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக அந்நாட்டில் பல்வேறு இடங்களில் மக்கள் போர...BIG STORY