3137
அருணாச்சலப் பிரதேசத்தில் சீனா 15 இடங்களில் உரிமை கோரி தனது பகுதியாக அறிவித்துள்ளது.8 குடியிருப்பு பகுதிகள், இரண்டு மலைகள், இரண்டு ஆறுகள் ஒரு மலைப்பாதை ஆகியவை தமக்கு சொந்தம் என்று சீனா உரிமை கோரியுள...BIG STORY