5236
டெல்லியில் திரைப்படப் படப்பிடிப்புகள் நடத்துவது குறித்த அரசின் கொள்கையை துணை முதலமைச்சர் மணிஷ் சிசோடியா வெளியிட்டார். ஒற்றைச் சாளர அனுமதி முறையில் படப்பிடிப்புகளுக்கு அனுமதியைப் பெறலாம் என்று அவர்...BIG STORY