504
அடுத்த தலைமுறை மின்சாரக் கார்களுக்கான உதிரி பாகங்களைத் தயாரிக்க, பி.எம்.டபிள்யூவும், ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவரும் இணைந்துள்ளன. பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனமானது ஐ3-உடனும், ஜாகுவார் லேண்ட் ரோவரானது ஐ பேஸ்-உடனும்...