2017
மணிக்கு 400 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடிய ஹைபிரிட் சூப்பர்காரை அமெரிக்காவின் சிங்கர் நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்தி உள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் 3-டி பிரின்ட்டிங் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் குறைந...