1300
பிரான்சில் கண் பார்வையற்றவர்கள் சாலையை கடக்க ஏதுவாக தனியார் நிறுவனம் ஒன்று அதிநவீன சென்சார் பொருத்திய கேட்ஜெட்டை உருவாக்கி உள்ளது. கண் பார்வையற்றவர்கள் சாலையை கடக்க பயன்படுத்தும் ஒயிட் கேன் என்றழ...BIG STORY