4043
தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்ட விதிகளுக்கு டுவிட்டர் உடன்படா விட்டால் சட்ட நடவடிக்கைகளுக்கு உள்ளாக நேரிடும் என இந்திய அரசு இறுதியாக எச்சரித்துள்ளது. அமெரிக்காவைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும் சமூக வல...