3306
சீனாவில் உலகின் பெரிய கான்கிரீட் உத்திரம் கொண்ட கேபிள் பாலத்தை திறக்க சீனா திட்டமிட்டுள்ளது. ஹூபேய் மாகாணத்தின் Yangtze ஆற்றின் குறுக்கே கட்டப்பட்டுள்ள பாலம் சிபி, மற்றும் Wulin நகரங்களை இணைக்கும்...