473
அமெரிக்காவில் வண்ணத்துப் பூச்சிகளின் வருடாந்திர வலசை தொடங்கியுள்ளதால் வானம் முழுவதும் வண்ணத்துப் பூச்சி மயமாகக் காட்சியளிக்கிறது. பெயிண்டட் லேடி ((painted lady butterfly)) என்ற பெயர் கொண்ட வண்ணத...